Utbildningar

Som uppfödare vill jag naturligtvis skaffa mig så mycket kunskap jag kan.

Den 11/4-17 fick jag mitt första diplom:  Pawpeds1

http://www.pawpeds.com/pawacademy/courses/g1/g1students_se.html

SVERAK diplomerad 2019

https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2020/02/Diplomerade-uppf%C3%B6dare-feb-20.pdf