SE*Believe inMagic Marie Curie (Laperm)

Marie är från egen uppfödning mellan US*Dennigan Tyee och S*DivineCURLYcats Pax Britannica.(Vetenskapskullen) Hon är en trygg och trevlig tjej som vi hoppas mycket på i framtiden

Stamtavla:

http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/490988