Vi planerar för Maine Coon-ungar

S*Country Dreams Smaragd (Märta) t v är parad med SE*Mainstaff Alladin (Moltas) och vi hoppas att det blir en fin kull framåt jul.

S*Country Dreams Midnight (Natta) t v ska paras med SE*Believe inMagic Victor, så snart Natta går i löp.